Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "meditation" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "медитация" на български език

EnglishBulgarian

Meditation

[Медитация]
/mɛdəteʃən/

noun

1. Continuous and profound contemplation or musing on a subject or series of subjects of a deep or abstruse nature

 • "The habit of meditation is the basis for all real knowledge"
  synonym:
 • meditation
 • ,
 • speculation

1. Непрекъснато и дълбоко съзерцание или размишление върху тема или поредица от теми с дълбок или неясен характер

 • "Навикът на медитацията е основата за цялото истинско знание"
  синоним:
 • медитация
 • ,
 • спекулации

2. (religion) contemplation of spiritual matters (usually on religious or philosophical subjects)

  synonym:
 • meditation

2. (религия) съзерцание на духовни въпроси (обикновено на религиозни или философски теми)

  синоним:
 • медитация