Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "medallion" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "медальон" на български език

EnglishBulgarian

Medallion

[Медальон]
/mədæljən/

noun

1. Any of various large ancient greek coins

  synonym:
 • medallion

1. Всяка от различни големи древногръцки монети

  синоним:
 • медальон

2. A circular helping of food (especially a boneless cut of meat)

 • "Medallions of veal"
  synonym:
 • medallion

2. Кръгова порция храна (особено обезкостено парче месо)

 • "Медальони от телешко"
  синоним:
 • медальон

3. An emblem indicating that a taxicab is registered

  synonym:
 • medallion

3. Емблема, указваща, че таксито е регистрирано

  синоним:
 • медальон

4. An award for winning a championship or commemorating some other event

  synonym:
 • decoration
 • ,
 • laurel wreath
 • ,
 • medal
 • ,
 • medallion
 • ,
 • palm
 • ,
 • ribbon

4. Награда за спечелване на шампионат или отбелязване на друго събитие

  синоним:
 • декорация
 • ,
 • лавров венец
 • ,
 • медал
 • ,
 • медальон
 • ,
 • палма
 • ,
 • панделка