Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Medallion на български език

EnglishBulgarian

Medallion

/mədæljən/

noun

1. Any of various large ancient greek coins

  synonym:
 • medallion

1. Всяка от различни големи древногръцки монети

синоним:
 • медальон

2. A circular helping of food (especially a boneless cut of meat)

 • "Medallions of veal"
  synonym:
 • medallion

2. Кръгова помощ на храна ( особено без кости разфасовка на месо )

 • "Медальони телешко"
синоним:
 • медальон

3. An emblem indicating that a taxicab is registered

  synonym:
 • medallion

3. Емблема, показваща, че е регистриран таксиметър

синоним:
 • медальон

4. An award for winning a championship or commemorating some other event

  synonym:
 • decoration
 • ,
 • laurel wreath
 • ,
 • medal
 • ,
 • medallion
 • ,
 • palm
 • ,
 • ribbon

4. Награда за спечелване на първенство или възпоменание на друго събитие

синоним:
 • декорация,
 • лавров венец,
 • медал,
 • медальон,
 • длан,
 • лента