Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "measuring" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "измерване" на български език

EnglishBulgarian

Measuring

[Измерване]
/mɛʒərɪŋ/

noun

1. The act or process of assigning numbers to phenomena according to a rule

 • "The measurements were carefully done"
 • "His mental measurings proved remarkably accurate"
  synonym:
 • measurement
 • ,
 • measuring
 • ,
 • measure
 • ,
 • mensuration

1. Актът или процесът на присвояване на числа на явления според правило

 • "Измерванията бяха внимателно направени"
 • "Умствените му измервания се оказаха забележително точни"
  синоним:
 • измерване
 • ,
 • мярка
 • ,
 • mensuration