Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "maze" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "лабиринт" на български език

EnglishBulgarian

Maze

[Лабиринт]
/mez/

noun

1. Complex system of paths or tunnels in which it is easy to get lost

  synonym:
 • maze
 • ,
 • labyrinth

1. Сложна система от пътеки или тунели, в които е лесно да се изгубите

  синоним:
 • лабиринт

2. Something jumbled or confused

 • "A tangle of government regulations"
  synonym:
 • tangle
 • ,
 • snarl
 • ,
 • maze

2. Нещо объркано или объркано

 • "Плетеница от правителствени регулации"
  синоним:
 • заплитане
 • ,
 • ръмжене
 • ,
 • лабиринт