Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Massive на български език

EnglishBulgarian

Massive

/mæsɪv/

adjective

1. Imposing in size or bulk or solidity

 • "Massive oak doors"
 • "Moore's massive sculptures"
 • "The monolithic proportions of stalinist architecture"
 • "A monumental scale"
  synonym:
 • massive
 • ,
 • monolithic
 • ,
 • monumental

1. Налагане на размер или насипно състояние или солидност

 • "Масивни дъбови врати"
 • "„масивните скулптури на мур“"
 • "Монолитните пропорции на сталинистката архитектура"
 • "Монументална скала"
синоним:
 • масивна,
 • монолитна,
 • монументален

2. Being the same substance throughout

 • "Massive silver"
  synonym:
 • massive

2. Като едно и също вещество в целия

 • "Масивно сребро"
синоним:
 • масивна

3. Imposing in scale or scope or degree or power

 • "Massive retaliatory power"
 • "A massive increase in oil prices"
 • "Massive changes"
  synonym:
 • massive

3. Налагане в мащаб или обхват или степен или мощност

 • "Масивна възмездна сила"
 • "Масово увеличение на цените на петрола"
 • "Масивни промени"
синоним:
 • масивна

4. Consisting of great mass

 • Containing a great quantity of matter
 • "Earth is the most massive of the terrestrial planets"
  synonym:
 • massive

4. Състоящ се от голяма маса

 • Съдържащи голямо количество материя
 • "„земята е най-масивната от земните планети“"
синоним:
 • масивна