Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "marketing" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "маркетинг" на български език

EnglishBulgarian

Marketing

[Маркетинг]
/mɑrkətɪŋ/

noun

1. The exchange of goods for an agreed sum of money

  synonym:
 • selling
 • ,
 • merchandising
 • ,
 • marketing

1. Размяната на стоки за договорена сума пари

  синоним:
 • продажба
 • ,
 • мърчандайзинг
 • ,
 • маркетинг

2. The commercial processes involved in promoting and selling and distributing a product or service

 • "Most companies have a manager in charge of marketing"
  synonym:
 • marketing

2. Търговските процеси, участващи в популяризирането и продажбата и разпространението на продукт или услуга

 • "Повечето компании имат мениджър, отговарящ за маркетинга"
  синоним:
 • маркетинг

3. Shopping at a market

 • "Does the weekly marketing at the supermarket"
  synonym:
 • marketing

3. Пазаруване на пазар

 • "Прави седмичния маркетинг в супермаркета"
  синоним:
 • маркетинг

Examples of using

He's the one who heads the marketing of the perfumes line.
Той е човекът, който оглавява маркетинга на парфюмите.