Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "marguerite" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "маргьорит" на български език

EnglishBulgarian

Marguerite

[Маргьорит]
/mɑrgərit/

noun

1. Tall leafy-stemmed eurasian perennial with white flowers

 • Widely naturalized
 • Often placed in genus chrysanthemum
  synonym:
 • oxeye daisy
 • ,
 • ox-eyed daisy
 • ,
 • marguerite
 • ,
 • moon daisy
 • ,
 • white daisy
 • ,
 • Leucanthemum vulgare
 • ,
 • Chrysanthemum leucanthemum

1. Високо листно стъблено евразийско многогодишно растение с бели цветове

 • Широко натурализирани
 • Често се поставя в род хризантема
  синоним:
 • волска маргаритка
 • ,
 • волскоока маргаритка
 • ,
 • маргьорит
 • ,
 • лунна маргаритка
 • ,
 • бяла маргаритка
 • ,
 • Leucanthemum vulgare
 • ,
 • Хризантема левкантема

2. Perennial subshrub of the canary islands having usually pale yellow daisylike flowers

 • Often included in genus chrysanthemum
  synonym:
 • marguerite
 • ,
 • marguerite daisy
 • ,
 • Paris daisy
 • ,
 • Chrysanthemum frutescens
 • ,
 • Argyranthemum frutescens

2. Многогодишният полухраст на канарските острови обикновено има бледожълти цветя, подобни на маргаритки

 • Често се включва в род хризантеми
  синоним:
 • маргьорит
 • ,
 • маргьорит дейзи
 • ,
 • Парижка маргаритка
 • ,
 • Chrysanthemum frutescens
 • ,
 • Argyranthemum frutescens