Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Malt на български език

EnglishBulgarian

Malt

/mɔlt/

noun

1. A milkshake made with malt powder

  synonym:
 • malted
 • ,
 • malt
 • ,
 • malted milk

1. Млечен шейк, направен с малцов прах

  синоним:
 • малцован
 • ,
 • малц
 • ,
 • малцово мляко

2. A lager of high alcohol content

 • By law it is considered too alcoholic to be sold as lager or beer
  synonym:
 • malt
 • ,
 • malt liquor

2. Лагер с високо съдържание на алкохол

 • По закон се счита за твърде алкохолен, за да се продава като лагер или бира
  синоним:
 • малц
 • ,
 • малцов алкохол

3. A cereal grain (usually barley) that is kiln-dried after having been germinated by soaking in water

 • Used especially in brewing and distilling
  synonym:
 • malt

3. Зърнено зърно ( обикновено ечемик ), което се суши в пещ, след като е покълнало чрез накисване във вода

 • Използва се особено при варене и дестилация
  синоним:
 • малц

verb

1. Treat with malt or malt extract

 • "Malt beer"
  synonym:
 • malt

1. Лекувайте с екстракт от малц или малц

 • "Малцова бира"
  синоним:
 • малц

2. Turn into malt, become malt

  synonym:
 • malt

2. Превърнете се в малц, станете малц

  синоним:
 • малц

3. Convert grain into malt

  synonym:
 • malt

3. Превърнете зърното в малц

  синоним:
 • малц

4. Convert into malt

  synonym:
 • malt

4. Превръща се в малц

  синоним:
 • малц