Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Making на български език

EnglishBulgarian

Making

/mekɪŋ/

noun

1. The act that results in something coming to be

 • "The devising of plans"
 • "The fashioning of pots and pans"
 • "The making of measurements"
 • "It was already in the making"
  synonym:
 • devising
 • ,
 • fashioning
 • ,
 • making

1. Актът, който води до нещо, което ще бъде

 • "Създаването на планове"
 • "Модата на тенджери и тигани"
 • "Извършване на измервания"
 • "Вече беше в процес на създаване"
синоним:
 • измисляне,
 • мода,
 • правене на

2. An attribute that must be met or complied with and that fits a person for something

 • "Her qualifications for the job are excellent"
 • "One of the qualifications for admission is an academic degree"
 • "She has the makings of fine musician"
  synonym:
 • qualification
 • ,
 • making

2. Атрибут, който трябва да бъде изпълнен или спазен и който отговаря на човек за нещо

 • "Квалификациите й за работата са отлични"
 • "„една от квалификациите за прием е академична степен“"
 • "Тя има направленията на изящния музикант"
синоним:
 • квалификация,
 • правене на

3. (usually plural) the components needed for making or doing something

 • "The recipe listed all the makings for a chocolate cake"
  synonym:
 • making

3. ( обикновено множествено число ) компонентите, необходими за направата или правенето на нещо

 • "Рецептата изброи всички направления за шоколадова торта"
синоним:
 • правене на

Examples of using

I can't speak French without making some mistakes.
Не мога да говоря на френски, без да допусна няколко грешки.
I'm not very good at making pizza, but Tom is.
Мен не ме бива много да правя пица, но Том е добър.
I hear you're interested in making a deal.
Разбрах, че те интересува възможността за сделка.