Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Lure на български език

EnglishBulgarian

Lure

/lʊr/

noun

1. Qualities that attract by seeming to promise some kind of reward

  synonym:
 • lure
 • ,
 • enticement
 • ,
 • come-on

1. Качества, които привличат, като че ли обещават някаква награда

  синоним:
 • примамка
 • ,
 • примамване
 • ,
 • Хайде-на

2. Anything that serves as an enticement

  synonym:
 • bait
 • ,
 • come-on
 • ,
 • hook
 • ,
 • lure
 • ,
 • sweetener

2. Всичко, което служи като примамка

  синоним:
 • стръв
 • ,
 • Хайде-на
 • ,
 • кука
 • ,
 • примамка
 • ,
 • подсладител

3. Something used to lure fish or other animals into danger so they can be trapped or killed

  synonym:
 • bait
 • ,
 • decoy
 • ,
 • lure

3. Нещо, използвано за примамване на риба или други животни в опасност, за да могат да бъдат хванати в капан или убити

  синоним:
 • стръв
 • ,
 • примамка
 • ,
 • примамка

verb

1. Provoke someone to do something through (often false or exaggerated) promises or persuasion

 • "He lured me into temptation"
  synonym:
 • entice
 • ,
 • lure
 • ,
 • tempt

1. Провокирайте някого да направи нещо чрез ( често фалшиви или преувеличени ) обещания или убеждаване

 • "Той ме примами в изкушение"
  синоним:
 • примамка
 • ,
 • примамка
 • ,
 • изкушение