Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lowering" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "понижаване" на български език

EnglishBulgarian

Lowering

[Понижаване]
/loʊərɪŋ/

noun

1. The act of causing to become less

  synonym:
 • lowering

1. Актът на причиняване да стане по-малко

  синоним:
 • понижаване

2. The act of causing something to move to a lower level

  synonym:
 • lowering
 • ,
 • letting down

2. Актът на предизвикване на нещо да се премести на по-ниско ниво

  синоним:
 • понижаване
 • ,
 • спускане надолу

adjective

1. Darkened by clouds

 • "A heavy sky"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • lowering
 • ,
 • sullen
 • ,
 • threatening

1. Затъмнен от облаци

 • "Тежко небе"
  синоним:
 • тежък
 • ,
 • понижаване
 • ,
 • намусен
 • ,
 • заплашителен