Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Loudly на български език

EnglishBulgarian

Loudly

/laʊdli/

adverb

1. With relatively high volume

 • "The band played loudly"
 • "She spoke loudly and angrily"
 • "He spoke loud enough for those at the back of the room to hear him"
 • "Cried aloud for help"
  synonym:
 • loudly
 • ,
 • loud
 • ,
 • aloud

1. Със сравнително голям обем

 • "Групата свири силно"
 • "Тя говори силно и гневно"
 • "Той говори достатъчно силно, за да го чуят тези в задната част на стаята"
 • "Плака на глас за помощ"
  синоним:
 • силно
 • ,
 • силен
 • ,
 • на глас

2. In manner that attracts attention

 • "Obstreperously, he demanded to get service"
  synonym:
 • obstreperously
 • ,
 • loudly
 • ,
 • clamorously

2. По начин, който привлича вниманието

 • "Ужасно, той поиска да получи услуга"
  синоним:
 • упорито
 • ,
 • силно
 • ,
 • жалък

3. Used as a direction in music

 • To be played relatively loudly
  synonym:
 • forte
 • ,
 • loudly

3. Използван като посока към музиката

 • Да се играе сравнително силно
  синоним:
 • Forte
 • ,
 • силно

Examples of using

She speaks loudly.
Тя говори високо.
Please speak more loudly.
Говори по-високо, ако обичаш.
Please speak more loudly.
Моля, говорете по-високо.