Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "loud" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "силен" на български език

EnglishBulgarian

Loud

[Шумен]
/laʊd/

adjective

1. Characterized by or producing sound of great volume or intensity

 • "A group of loud children"
 • "Loud thunder"
 • "Her voice was too loud"
 • "Loud trombones"
  synonym:
 • loud

1. Характеризиращ се с или произвеждащ звук с голяма сила или интензивност

 • "Група силни деца"
 • "Силен гръм"
 • "Гласът й беше твърде силен"
 • "Силни тромбони"
  синоним:
 • силен

2. Tastelessly showy

 • "A flash car"
 • "A flashy ring"
 • "Garish colors"
 • "A gaudy costume"
 • "Loud sport shirts"
 • "A meretricious yet stylish book"
 • "Tawdry ornaments"
  synonym:
 • brassy
 • ,
 • cheap
 • ,
 • flash
 • ,
 • flashy
 • ,
 • garish
 • ,
 • gaudy
 • ,
 • gimcrack
 • ,
 • loud
 • ,
 • meretricious
 • ,
 • tacky
 • ,
 • tatty
 • ,
 • tawdry
 • ,
 • trashy

2. Безвкусно показно

 • "Светкавица кола"
 • "Крещящ пръстен"
 • "Гарски цветове"
 • "Гаден костюм"
 • "Силни спортни ризи"
 • "Меретична, но стилна книга"
 • "Проклети орнаменти"
  синоним:
 • меси
 • ,
 • евтин
 • ,
 • светкавица
 • ,
 • лъскав
 • ,
 • гарнитура
 • ,
 • Гауди
 • ,
 • gimcrack
 • ,
 • силен
 • ,
 • мерен
 • ,
 • лепкав
 • ,
 • tatty
 • ,
 • tawdry
 • ,
 • кошмарен

3. Used chiefly as a direction or description in music

 • "The forte passages in the composition"
  synonym:
 • forte
 • ,
 • loud

3. Използва се главно като посока или описание в музиката

 • "Проходите в състава"
  синоним:
 • Forte
 • ,
 • силен

adverb

1. With relatively high volume

 • "The band played loudly"
 • "She spoke loudly and angrily"
 • "He spoke loud enough for those at the back of the room to hear him"
 • "Cried aloud for help"
  synonym:
 • loudly
 • ,
 • loud
 • ,
 • aloud

1. Със сравнително голям обем

 • "Групата свири силно"
 • "Тя говори силно и гневно"
 • "Той говори достатъчно силно, за да го чуят тези в задната част на стаята"
 • "Плака на глас за помощ"
  синоним:
 • силно
 • ,
 • силен
 • ,
 • на глас

Examples of using

Suddenly I heard a loud clap of thunder.
Внезапно чух силен гръм.
It's too loud.
Прекалено шумно е.
It's too loud.
Звукът е прекалено висок.