Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Logic на български език

EnglishBulgarian

Logic

/lɑʤɪk/

noun

1. The branch of philosophy that analyzes inference

  synonym:
 • logic

1. Клонът на философията, който анализира извода

  синоним:
 • логика

2. Reasoned and reasonable judgment

 • "It made a certain kind of logic"
  synonym:
 • logic

2. Мотивирана и разумна преценка

 • "Това направи определен вид логика"
  синоним:
 • логика

3. The principles that guide reasoning within a given field or situation

 • "Economic logic requires it"
 • "By the logic of war"
  synonym:
 • logic

3. Принципите, които ръководят разсъжденията в дадена област или ситуация

 • "Икономическата логика го изисква"
 • "По логиката на войната"
  синоним:
 • логика

4. The system of operations performed by a computer that underlies the machine's representation of logical operations

  synonym:
 • logic

4. Системата от операции, извършена от компютър, която е в основата на представянето на логическите операции на машината

  синоним:
 • логика

5. A system of reasoning

  synonym:
 • logic
 • ,
 • logical system
 • ,
 • system of logic

5. Система от разсъждения

  синоним:
 • логика
 • ,
 • логическа система
 • ,
 • система на логиката