Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "listening" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "слушане" на български език

EnglishBulgarian

Listening

[Слушане]
/lɪsənɪŋ/

noun

1. The act of hearing attentively

 • "You can learn a lot by just listening"
 • "They make good music--you should give them a hearing"
  synonym:
 • listening
 • ,
 • hearing

1. Актът на внимателно изслушване

 • "Можете да научите много, като просто слушате"
 • "Те правят добра музика - трябва да ги чуете"
  синоним:
 • слушане
 • ,
 • изслушване

Examples of using

Aren't you listening?
Не чуваш ли?
Aren't you listening?
Не слушате ли?
Aren't you listening?
Не слушаш ли?