Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lint" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "мъх" на български език

EnglishBulgarian

Lint

[Мъх]
/lɪnt/

noun

1. Fine ravellings of cotton or linen fibers

  synonym:
 • lint

1. Фини равелинги от памучни или ленени влакна

  синоним:
 • мъх

2. Cotton or linen fabric with the nap raised on one side

 • Used to dress wounds
  synonym:
 • lint

2. Памучен или ленен плат с вдигната дрямка от едната страна

 • Използва се за обличане на рани
  синоним:
 • мъх