Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lineal" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "линеен" на български език

EnglishBulgarian

Lineal

[Линеен]
/lɪniəl/

adjective

1. In a straight unbroken line of descent from parent to child

 • "Lineal ancestors"
 • "Lineal heirs"
 • "A direct descendant of the king"
 • "Direct heredity"
  synonym:
 • lineal
 • ,
 • direct

1. В права непрекъсната линия на спускане от родител към дете

 • "Линейни предци"
 • "Линейни наследници"
 • "Пряк потомък на краля"
 • "Пряка наследственост"
синоним:
 • линеен,
 • директен

2. Arranged in a line

  synonym:
 • lineal

2. Подредени в линия

синоним:
 • линеен