Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "limber" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "уморител" на български език

EnglishBulgarian

Limber

[Гъвкав]
/lɪmbər/

noun

1. A two-wheeled horse-drawn vehicle used to pull a field gun or caisson

  synonym:
 • limber

1. Двуколесно превозно средство с кон, използвано за изтегляне на полеви пистолет или кесон

  синоним:
 • крайник

verb

1. Attach the limber

 • "Limber a cannon"
  synonym:
 • limber
 • ,
 • limber up

1. Прикрепете крайника

 • "Капане на оръдие"
  синоним:
 • крайник

2. Cause to become limber

 • "The violist limbered her wrists before the concert"
  synonym:
 • limber

2. Причина да стане крайник

 • "„цигуларят варови китките си преди концерта“"
  синоним:
 • крайник

adjective

1. (used of e.g. personality traits) readily adaptable

 • "A supple mind"
 • "A limber imagination"
  synonym:
 • limber
 • ,
 • supple

1. (, използвани от напр. личностни черти ) лесно адаптивни

 • "Пълен ум"
 • "Накуцващо въображение"
  синоним:
 • крайник
 • ,
 • долна

2. (used of artifacts) easily bent

  synonym:
 • limber

2. ( използва артефакти ) лесно се огъва

  синоним:
 • крайник

3. (used of persons' bodies) capable of moving or bending freely

  synonym:
 • limber
 • ,
 • supple

3. ( използва се от тела на лица ), способни да се движат или огъват свободно

  синоним:
 • крайник
 • ,
 • долна