Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "levy" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "налог" на български език

EnglishBulgarian

Levy

[Леви]
/lɛvi/

noun

1. A charge imposed and collected

  synonym:
 • levy

1. Наложена и събрана такса

  синоним:
 • налог

2. The act of drafting into military service

  synonym:
 • levy
 • ,
 • levy en masse

2. Актът за набиране на военна служба

  синоним:
 • налог
 • ,
 • леви масово

verb

1. Impose and collect

 • "Levy a fine"
  synonym:
 • levy
 • ,
 • impose

1. Налагайте и събирайте

 • "Наложи глоба"
  синоним:
 • налог
 • ,
 • налагам

2. Cause to assemble or enlist in the military

 • "Raise an army"
 • "Recruit new soldiers"
  synonym:
 • recruit
 • ,
 • levy
 • ,
 • raise

2. Причина за събиране или записване в армията

 • "Вдигнете армия"
 • "„набиране на нови войници“"
  синоним:
 • набирам
 • ,
 • налог
 • ,
 • повдигнете