Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lemma" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "лема" на български език

EnglishBulgarian

Lemma

[Лема]
/lɛmə/

noun

1. A subsidiary proposition that is assumed to be true in order to prove another proposition

  synonym:
 • lemma

1. Субсидиарно предложение, което се приема за вярно, за да се докаже друго предложение

  синоним:
 • лема

2. The lower and stouter of the two glumes immediately enclosing the floret in most gramineae

  synonym:
 • lemma
 • ,
 • flowering glume

2. Долната и жилавата на двете глъмове веднага затварят цветчето в повечето gramineae

  синоним:
 • лема
 • ,
 • цъфтящ блясък

3. The heading that indicates the subject of an annotation or a literary composition or a dictionary entry

  synonym:
 • lemma

3. Заглавието, което указва предмета на пояснение или литературна композиция или запис в речник

  синоним:
 • лема