Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Learned на български език

EnglishBulgarian

Learned

/lərnd/

adjective

1. Having or showing profound knowledge

 • "A learned jurist"
 • "An erudite professor"
  synonym:
 • erudite
 • ,
 • learned

1. Притежаващи или показващи дълбоки знания

 • "Учен юрист"
 • "Ерудиран професор"
  синоним:
 • ерудит
 • ,
 • научени

2. Highly educated

 • Having extensive information or understanding
 • "Knowing instructors"
 • "A knowledgeable critic"
 • "A knowledgeable audience"
  synonym:
 • knowing
 • ,
 • knowledgeable
 • ,
 • learned
 • ,
 • lettered
 • ,
 • well-educated
 • ,
 • well-read

2. Високо образован

 • С обширна информация или разбиране
 • "Познаващи инструктори"
 • "Знаещ критик"
 • "Знаеща аудитория"
  синоним:
 • знаейки
 • ,
 • знаещ
 • ,
 • научени
 • ,
 • подпрян
 • ,
 • добре образован
 • ,
 • добре четена

3. Established by conditioning or learning

 • "A conditioned response"
  synonym:
 • conditioned
 • ,
 • learned

3. Установени чрез кондициониране или учене

 • "Условим отговор"
  синоним:
 • кондициониран
 • ,
 • научени

Examples of using

What was the first word you learned in French?
Коя беше първата дума на френски, която научи?
Can you remember the first word you learned in French?
Можеш ли да си спомниш първата дума, която научи на френски?
We learned how to read French in school, but didn't really learn how to speak it.
В училище ни учеха как да четем френски, но не ни научиха как да го говорим.