Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Lazily на български език

EnglishBulgarian

Lazily

/læzəli/

adverb

1. In a slow and lazy manner

 • "I watched the blue smoke drift lazily away on the still air"
  synonym:
 • lazily

1. Бавно и мързеливо

 • "Гледах как синият дим се отдалечава мързеливо по неподвижния въздух"
  синоним:
 • мързеливо

2. In an idle manner

 • "This is what i always imagined myself doing in the south of france, sitting idly, drinking coffee, watching the people"
  synonym:
 • idly
 • ,
 • lazily

2. Бездействащ начин

 • "Това винаги съм си представял, че правя в южната част на франция, седя бездействащо, пия кафе, гледам хората"
  синоним:
 • бездействащ
 • ,
 • мързеливо