Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "larva" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "ларва" на български език

EnglishBulgarian

Larva

[Ларва]
/lɑrvə/

noun

1. The immature free-living form of most invertebrates and amphibians and fish which at hatching from the egg is fundamentally unlike its parent and must metamorphose

    synonym:
  • larva

1. Незрялата свободно живееща форма на повечето безгръбначни и земноводни и риби, които при излюпване от яйцето са коренно за разлика от неговия родител и трябва да метаморфозират

    синоним:
  • Ларва