Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Landing на български език

EnglishBulgarian

Landing

/lændɪŋ/

noun

1. An intermediate platform in a staircase

  synonym:
 • landing

1. Междинна платформа в стълбище

  синоним:
 • кацане

2. Structure providing a place where boats can land people or goods

  synonym:
 • landing
 • ,
 • landing place

2. Структура, осигуряваща място, където лодките могат да кацат хора или стоки

  синоним:
 • кацане
 • ,
 • място за кацане

3. The act of coming down to the earth (or other surface)

 • "The plane made a smooth landing"
 • "His landing on his feet was catlike"
  synonym:
 • landing

3. Актът на слизане на земята ( или друга повърхност )

 • "Самолетът направи плавно кацане"
 • "Кацането му на краката му беше котешко"
  синоним:
 • кацане

4. The act of coming to land after a voyage

  synonym:
 • landing

4. Актът на идване на сушата след плаване

  синоним:
 • кацане