Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Lament на български език

EnglishBulgarian

Lament

/ləmɛnt/

noun

1. A cry of sorrow and grief

 • "Their pitiful laments could be heard throughout the ward"
  synonym:
 • lament
 • ,
 • lamentation
 • ,
 • plaint
 • ,
 • wail

1. Вик на скръб и мъка

 • "Техните жалки оплаквания могат да се чуят в цялото отделение"
  синоним:
 • плач
 • ,
 • оплакване
 • ,
 • жалък
 • ,
 • ридание

2. A song or hymn of mourning composed or performed as a memorial to a dead person

  synonym:
 • dirge
 • ,
 • coronach
 • ,
 • lament
 • ,
 • requiem
 • ,
 • threnody

2. Песен или химн на траур, съставен или изпълнен като паметник на мъртъв човек

  синоним:
 • dirge
 • ,
 • коронач
 • ,
 • плач
 • ,
 • requiem
 • ,
 • Trenody

3. A mournful poem

 • A lament for the dead
  synonym:
 • elegy
 • ,
 • lament

3. Траурно стихотворение

 • Плач за мъртвите
  синоним:
 • елегия
 • ,
 • плач

verb

1. Express grief verbally

 • "We lamented the death of the child"
  synonym:
 • lament
 • ,
 • keen

1. Изразявайте скръбта устно

 • "Оплакахме смъртта на детето"
  синоним:
 • плач
 • ,
 • запален

2. Regret strongly

 • "I deplore this hostile action"
 • "We lamented the loss of benefits"
  synonym:
 • deplore
 • ,
 • lament
 • ,
 • bewail
 • ,
 • bemoan

2. Съжалявам силно

 • "„съжалявам за това враждебно действие“"
 • "„оплакахме загубата на обезщетения“"
  синоним:
 • деплора
 • ,
 • плач
 • ,
 • Bewail
 • ,
 • bemoan