Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lady" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "дама" на български език

EnglishBulgarian

Lady

[лейди]
/ledi/

noun

1. A polite name for any woman

 • "A nice lady at the library helped me"
  synonym:
 • lady

1. Любезно име за всяка жена

 • "Хубава дама в библиотеката ми помогна"
  синоним:
 • дама

2. A woman of refinement

 • "A chauffeur opened the door of the limousine for the grand lady"
  synonym:
 • dame
 • ,
 • madam
 • ,
 • ma'am
 • ,
 • lady
 • ,
 • gentlewoman

2. Жена на изисканост

 • "Шофьор отвори вратата на лимузината за голямата дама"
  синоним:
 • дама
 • ,
 • госпожо
 • ,
 • нежна жена

3. A woman of the peerage in britain

  synonym:
 • Lady
 • ,
 • noblewoman
 • ,
 • peeress

3. Жена от пиарството във великобритания

  синоним:
 • лейди
 • ,
 • благородничка
 • ,
 • peeress

Examples of using

Any man who can drive safely while kissing a pretty lady is simply not giving the kiss the attention it deserves.
Всеки мъж, който може да кара безопасно докато целува красива жена, просто не обръща на целувката полагащото ѝ се внимание.
Faint heart never won fair lady.
Слабото сърце няма да спечели истинска жена.