Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Lad на български език

EnglishBulgarian

Lad

/læd/

noun

1. A boy or man

 • "That chap is your host"
 • "There's a fellow at the door"
 • "He's a likable cuss"
 • "He's a good bloke"
  synonym:
 • chap
 • ,
 • fellow
 • ,
 • feller
 • ,
 • fella
 • ,
 • lad
 • ,
 • gent
 • ,
 • blighter
 • ,
 • cuss
 • ,
 • bloke

1. Момче или мъж

 • "Този човек е вашият домакин"
 • "Има човек на вратата"
 • "Той е приятен кус"
 • "Той е добър човек"
синоним:
 • гл,
 • колега,
 • фелдшер,
 • Fella,
 • момък,
 • Gent,
 • по-лек,
 • Cuss,
 • Блока

2. A male child (a familiar term of address to a boy)

  synonym:
 • cub
 • ,
 • lad
 • ,
 • laddie
 • ,
 • sonny
 • ,
 • sonny boy

2. Мъжко дете ( познат термин на обръщение към момче )

синоним:
 • кубче,
 • момък,
 • момче,
 • син,
 • синко момче