Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "kindle" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "kindle" на български език

EnglishBulgarian

Kindle

[Киндъл]
/kɪndəl/

verb

1. Catch fire

 • "The dried grass of the prairie kindled, spreading the flames for miles"
  synonym:
 • kindle
 • ,
 • inflame

1. Запалете се

 • "Изсъхналата трева на прерията пламна, разпръсквайки пламъците на километри"
  синоним:
 • киндъл
 • ,
 • възпалявам

2. Cause to start burning

 • "The setting sun kindled the sky with oranges and reds"
  synonym:
 • kindle
 • ,
 • enkindle
 • ,
 • conflagrate
 • ,
 • inflame

2. Причина да започнете да изгаряте

 • "Залязващото слънце запали небето с портокали и червени"
  синоним:
 • киндъл
 • ,
 • запалете
 • ,
 • пожар
 • ,
 • възпалявам

3. Call forth (emotions, feelings, and responses)

 • "Arouse pity"
 • "Raise a smile"
 • "Evoke sympathy"
  synonym:
 • arouse
 • ,
 • elicit
 • ,
 • enkindle
 • ,
 • kindle
 • ,
 • evoke
 • ,
 • fire
 • ,
 • raise
 • ,
 • provoke

3. Извикване (емоции, чувства и отговори)

 • "Ароус жалко"
 • "Вдигни усмивка"
 • "„предизвикай съчувствие“"
  синоним:
 • възбуждам
 • ,
 • предизвиквам
 • ,
 • запалете
 • ,
 • киндъл
 • ,
 • огън
 • ,
 • повдигнете
 • ,
 • провокират