Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "kidney" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "бъбрек" на български език

EnglishBulgarian

Kidney

[Бъбрек]
/kɪdni/

noun

1. Either of two bean-shaped excretory organs that filter wastes (especially urea) from the blood and excrete them and water in urine

  • "Urine passes out of the kidney through ureters to the bladder"
    synonym:
  • kidney

1. Един от двата отделителни органа с форма на боб, които филтрират отпадъците (особено уреята) от кръвта и ги отделят и вода в урината

  • "Урината преминава от бъбрека през уретерите към пикочния мехур"
    синоним:
  • бъбрек