Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "kidnap" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "киднап" на български език

EnglishBulgarian

Kidnap

[Похитявам]
/kɪdnæp/

verb

1. Take away to an undisclosed location against their will and usually in order to extract a ransom

 • "The industrialist's son was kidnapped"
  synonym:
 • kidnap
 • ,
 • nobble
 • ,
 • abduct
 • ,
 • snatch

1. Отнемете на неразкрито място против волята им и обикновено с цел извличане на откуп

 • "„синът на индустриалеца беше отвлечен“"
синоним:
 • отвличане,
 • благороден,
 • отвличане,
 • грабване