Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Japan на български език

EnglishBulgarian

Japan

/ʤəpæn/

noun

1. A string of more than 3,000 islands to the east of asia extending 1,300 miles between the sea of japan and the western pacific ocean

  synonym:
 • Japan
 • ,
 • Japanese Islands
 • ,
 • Japanese Archipelago

1. Низ от повече от 3000 острова на изток от азия, простиращ се на 1300 мили между японското море и западния тихи океан

  синоним:
 • Япония
 • ,
 • Японски острови
 • ,
 • Японски архипелаг

2. A constitutional monarchy occupying the japanese archipelago

 • A world leader in electronics and automobile manufacture and ship building
  synonym:
 • Japan
 • ,
 • Nippon
 • ,
 • Nihon

2. Конституционна монархия, окупираща японския архипелаг

 • Световен лидер в областта на електрониката и автомобилното производство и корабостроенето
  синоним:
 • Япония
 • ,
 • Нипон
 • ,
 • Нихон

3. Lacquerware decorated and varnished in the japanese manner with a glossy durable black lacquer

  synonym:
 • japan

3. Лакиран декориран и лакиран по японски начин с лъскав издръжлив черен лак

  синоним:
 • Япония

4. Lacquer with a durable glossy black finish, originally from the orient

  synonym:
 • japan

4. Лак с трайно лъскаво черно покритие, първоначално от ориента

  синоним:
 • Япония

verb

1. Coat with a lacquer, as done in japan

  synonym:
 • japan

1. Палто с лак, както е направено в япония

  синоним:
 • Япония