Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Irritating на български език

EnglishBulgarian

Irritating

/ɪrətetɪŋ/

adjective

1. Causing irritation or annoyance

 • "Tapping an annoying rhythm on his glass with his fork"
 • "Aircraft noise is particularly bothersome near the airport"
 • "Found it galling to have to ask permission"
 • "An irritating delay"
 • "Nettlesome paperwork"
 • "A pesky mosquito"
 • "Swarms of pestering gnats"
 • "A plaguey newfangled safety catch"
 • "A teasing and persistent thought annoyed him"
 • "A vexatious child"
 • "It is vexing to have to admit you are wrong"
  synonym:
 • annoying
 • ,
 • bothersome
 • ,
 • galling
 • ,
 • irritating
 • ,
 • nettlesome
 • ,
 • pesky
 • ,
 • pestering
 • ,
 • pestiferous
 • ,
 • plaguy
 • ,
 • plaguey
 • ,
 • teasing
 • ,
 • vexatious
 • ,
 • vexing

1. Причинява дразнене или досада

 • "Подслушване на досаден ритъм на чашата му с вилицата"
 • "Въздушният шум е особено притеснителен в близост до летището"
 • "Намерих, че е необходимо да поискам разрешение"
 • "Дразнещо забавяне"
 • "Неприятна документация"
 • "Досаден комар"
 • "Рояци от гнойни гнати"
 • "Чумък новороден улов за безопасност"
 • "Дразнеща и упорита мисъл го дразни"
 • "Отвратително дете"
 • "Неприятно е да признаеш, че грешиш"
синоним:
 • досаден,
 • досаден,
 • жлъчка,
 • дразнещ,
 • nettlesome,
 • досаден,
 • досаждащ,
 • вредоносен,
 • plaguy,
 • чума,
 • дразнене,
 • вероломен,
 • vexing

2. (used of physical stimuli) serving to stimulate or excite

 • "An irritative agent"
  synonym:
 • irritating
 • ,
 • irritative

2. ( използва се от физически стимули ), служещи за стимулиране или възбуждане

 • "Дразнещ агент"
синоним:
 • дразнещ,
 • дразнещ

3. Causing physical discomfort

 • "Bites of black flies are more than irritating
 • They can be very painful"
  synonym:
 • irritating
 • ,
 • painful

3. Причинявайки физически дискомфорт

 • "Хапки от черни мухи са повече от дразнещи
 • Те могат да бъдат много болезнени"
синоним:
 • дразнещ,
 • болезнен