Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "irritable" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "дразнителен" на български език

EnglishBulgarian

Irritable

[Раздразнителен]
/ɪrətəbəl/

adjective

1. Easily irritated or annoyed

 • "An incorrigibly fractious young man"
 • "Not the least nettlesome of his countrymen"
  synonym:
 • cranky
 • ,
 • fractious
 • ,
 • irritable
 • ,
 • nettlesome
 • ,
 • peevish
 • ,
 • peckish
 • ,
 • pettish
 • ,
 • petulant
 • ,
 • scratchy
 • ,
 • testy
 • ,
 • tetchy
 • ,
 • techy

1. Лесно раздразнен или раздразнен

 • "Неуморно фрапиращ младеж"
 • "Не най-малкото нещо от неговите сънародници"
  синоним:
 • cranky
 • ,
 • неприятен
 • ,
 • раздразнителен
 • ,
 • nettlesome
 • ,
 • peevish
 • ,
 • пекин
 • ,
 • дребнав
 • ,
 • непоколебим
 • ,
 • драскащ
 • ,
 • Тести
 • ,
 • tetchy
 • ,
 • техник

2. Abnormally sensitive to a stimulus

  synonym:
 • irritable

2. Ненормално чувствителен към стимул

  синоним:
 • раздразнителен

3. Capable of responding to stimuli

  synonym:
 • excitable
 • ,
 • irritable

3. Способни да реагират на стимули

  синоним:
 • възбуждащ
 • ,
 • раздразнителен

Examples of using

I'm really irritable lately. My favorite soccer team is in a slump.
Напоследък съм много избухлив.Моят любим футболен отбор запада.
If people who smoke are deprived of their cigarettes, they get nervous and irritable.
Ако хората които пишат бъдат лишени от цигарите си,те стават нервни и раздразнителни.