Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "intimately" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "интимно" на български език

EnglishBulgarian

Intimately

[Интимно]
/ɪntəmətli/

adverb

1. In a close manner

 • "The two phenomena are intimately connected"
 • "The person most nearly concerned"
  synonym:
 • closely
 • ,
 • intimately
 • ,
 • nearly

1. По близък начин

 • "Двата феномена са тясно свързани"
 • "Човекът, който е най-загрижен"
  синоним:
 • отблизо
 • ,
 • интимно
 • ,
 • почти

2. With great or especially intimate knowledge

 • "We knew them well"
  synonym:
 • well
 • ,
 • intimately

2. С големи или особено интимни познания

 • "Ние ги познавахме добре"
  синоним:
 • добре
 • ,
 • интимно