Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "interrogate" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "запитване" на български език

EnglishBulgarian

Interrogate

[Разпитвам]
/ɪntɛrəget/

verb

1. Transmit (a signal) for setting off an appropriate response, as in telecommunication

  synonym:
 • interrogate

1. Предавайте ( сигнал ) за изключване на подходящ отговор, както в телекомуникацията

  синоним:
 • разпитвам

2. Pose a series of questions to

 • "The suspect was questioned by the police"
 • "We questioned the survivor about the details of the explosion"
  synonym:
 • interrogate
 • ,
 • question

2. Задайте поредица от въпроси, към които

 • "Заподозреният е разпитан от полицията"
 • "„разпитахме оцелелия относно подробностите за експлозията“"
  синоним:
 • разпитвам
 • ,
 • въпрос