Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "insolent" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "ненаситен" на български език

EnglishBulgarian

Insolent

[Нахален]
/ɪnsələnt/

adjective

1. Marked by casual disrespect

 • "A flip answer to serious question"
 • "The student was kept in for impudent behavior"
  synonym:
 • impudent
 • ,
 • insolent
 • ,
 • snotty-nosed
 • ,
 • flip

1. Белязан от небрежно неуважение

 • "Отговор на сериозен въпрос"
 • "Студентът беше държан за нахално поведение"
  синоним:
 • нахален
 • ,
 • соплив нос
 • ,
 • джапанка

2. Unrestrained by convention or propriety

 • "An audacious trick to pull"
 • "A barefaced hypocrite"
 • "The most bodacious display of tourism this side of anaheim"- los angeles times
 • "Bald-faced lies"
 • "Brazen arrogance"
 • "The modern world with its quick material successes and insolent belief in the boundless possibilities of progress"- bertrand russell
  synonym:
 • audacious
 • ,
 • barefaced
 • ,
 • bodacious
 • ,
 • bald-faced
 • ,
 • brassy
 • ,
 • brazen
 • ,
 • brazen-faced
 • ,
 • insolent

2. Неограничен от конвенция или приличие

 • "Дръзък трик за дърпане"
 • "Оголен лицемер"
 • "Най-зловещият показ на туризма от тази страна на анахайм" - лос анджелис таймс
 • "Плешиви лъжи"
 • "Нагло арогантност"
 • "Съвременният свят с бързите си материални успехи и нахална вяра в безграничните възможности за прогрес" - бертран ръсел
  синоним:
 • дързък
 • ,
 • оголен
 • ,
 • нахален
 • ,
 • плешив
 • ,
 • меси

Examples of using

Tom is insolent.
Том е нахален.
Tom is insolent.
Том е нагъл.