Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "insidious" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "коварен" на български език

EnglishBulgarian

Insidious

[Коварен]
/ɪnsɪdiəs/

adjective

1. Beguiling but harmful

 • "Insidious pleasures"
  synonym:
 • insidious

1. Подмамващ, но вреден

 • "Коварни удоволствия"
  синоним:
 • коварен

2. Intended to entrap

  synonym:
 • insidious

2. Предназначени за улавяне

  синоним:
 • коварен

3. Working or spreading in a hidden and usually injurious way

 • "Glaucoma is an insidious disease"
 • "A subtle poison"
  synonym:
 • insidious
 • ,
 • pernicious
 • ,
 • subtle

3. Работа или разпространение по скрит и обикновено нараняващ начин

 • "Глаукомата е коварна болест"
 • "Фина отрова"
  синоним:
 • коварен
 • ,
 • пагубен
 • ,
 • финес