Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inoffensive" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "нецензурен" на български език

EnglishBulgarian

Inoffensive

[Безобиден]
/ɪnəfɛnsɪv/

adjective

1. Not causing anger or annoyance

 • "Inoffensive behavior"
  synonym:
 • inoffensive
 • ,
 • unoffending

1. Не предизвиква гняв или раздразнение

 • "Некадърно поведение"
  синоним:
 • безобидно
 • ,
 • неоскърбително

2. Giving no offense

 • "A quiet inoffensive man"
 • "A refreshing inoffensive stimulant"
  synonym:
 • inoffensive

2. Без да се обиждате

 • "Тих безобиден човек"
 • "Освежаващ безобиден стимулант"
  синоним:
 • безобидно

3. Substituting a mild term for a harsher or distasteful one

 • "`peepee' is a common euphemistic term"
  synonym:
 • euphemistic
 • ,
 • inoffensive

3. Замяна на мек термин с по-суров или неприятен

 • "`peepee' е често срещан евфемистичен термин"
  синоним:
 • евфемистичен
 • ,
 • безобидно