Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "injure" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "нараняване" на български език

EnglishBulgarian

Injure

[Наранявам]
/ɪnʤər/

verb

1. Cause injuries or bodily harm to

  synonym:
 • injure
 • ,
 • wound

1. Причиняване на наранявания или телесни повреди на

  синоним:
 • наранявам
 • ,
 • рана

2. Hurt the feelings of

 • "She hurt me when she did not include me among her guests"
 • "This remark really bruised my ego"
  synonym:
 • hurt
 • ,
 • wound
 • ,
 • injure
 • ,
 • bruise
 • ,
 • offend
 • ,
 • spite

2. Нарани чувствата на

 • "Тя ме нарани, когато не ме включи сред гостите си"
 • "Тази забележка наистина натърти егото ми"
  синоним:
 • наранен
 • ,
 • рана
 • ,
 • наранявам
 • ,
 • синина
 • ,
 • обиждам
 • ,
 • инат

3. Cause damage or affect negatively

 • "Our business was hurt by the new competition"
  synonym:
 • hurt
 • ,
 • injure

3. Причиняване на щети или отрицателно въздействие

 • "Нашият бизнес беше наранен от новата конкуренция"
  синоним:
 • наранен
 • ,
 • наранявам