Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Inhospitable на български език

EnglishBulgarian

Inhospitable

/ɪnhɑspətəbəl/

adjective

1. Unfavorable to life or growth

 • "The barren inhospitable desert"
 • "Inhospitable mountain areas"
  synonym:
 • inhospitable

1. Неблагоприятен за живота или растежа

 • "Безплодната негостоприемна пустиня"
 • "Негостоприемни планински райони"
  синоним:
 • негостоприемна

2. Not hospitable

 • "They are extremely inhospitable these days"
 • "Her greeting was cold and inhospitable"
  synonym:
 • inhospitable

2. Не е гостоприемен

 • "Те са изключително негостоприемни в наши дни"
 • "Поздравяването й беше студено и негостоприемно"
  синоним:
 • негостоприемна