Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Infringe на български език

EnglishBulgarian

Infringe

/ɪnfrɪnʤ/

verb

1. Go against, as of rules and laws

 • "He ran afoul of the law"
 • "This behavior conflicts with our rules"
  synonym:
 • conflict
 • ,
 • run afoul
 • ,
 • infringe
 • ,
 • contravene

1. Противоречат, както на правилата и законите

 • "„той се сблъска със закона“"
 • "„това поведение противоречи на нашите правила“"
  синоним:
 • конфликт
 • ,
 • тичам
 • ,
 • накърнявам
 • ,
 • контравен

2. Advance beyond the usual limit

  synonym:
 • encroach
 • ,
 • infringe
 • ,
 • impinge

2. Напред отвъд обичайната граница

  синоним:
 • посегателство
 • ,
 • накърнявам
 • ,
 • импинг

Examples of using

It's fine to set up a web page, just be sure you don't infringe anybody's copyright.
Няма проблем да създадеш уебстраница, само внимавай да не нарушиш нечие авторско право.
It's fine to set up a web page, just be sure you don't infringe anybody's copyright.
Няма проблем да създадеш интернет страница,но бъди сигурен,че не нарушаваш авторското право на някого.