Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inflected" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "наклонен" на български език

EnglishBulgarian

Inflected

[Наклонен]
/ɪnflɛktəd/

adjective

1. (of the voice) altered in tone or pitch

 • "His southern yorkshire voice was less inflected and singing than her northern one"
  synonym:
 • inflected

1. (на гласа) променен тон или височина

 • "Гласът му от южен йоркшир беше по-малко склонен и пееше от нейния северен"
  синоним:
 • склонен

2. Showing alteration in form (especially by the addition of affixes)

 • "`boys' and `swam' are inflected english words"
 • "German is an inflected language"
  synonym:
 • inflected

2. Показване на промяна във формата (особено чрез добавяне на афикси)

 • "`boys' и `swam' са наклонени английски думи"
 • "Немският е флективен език"
  синоним:
 • склонен