Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inflationary" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "инфлационен" на български език

EnglishBulgarian

Inflationary

[Инфлационен]
/ɪnfleʃənɛri/

adjective

1. Associated with or tending to cause increases in inflation

  • "Inflationary prices"
    synonym:
  • inflationary

1. Свързани с или склонни да причинят увеличение на инфлацията

  • "Инфлационни цени"
    синоним:
  • инфлационен