Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Infer на български език

EnglishBulgarian

Infer

/ɪnfər/

verb

1. Reason by deduction

 • Establish by deduction
  synonym:
 • deduce
 • ,
 • infer
 • ,
 • deduct
 • ,
 • derive

1. Причина чрез приспадане

 • Установява чрез приспадане
  синоним:
 • извод
 • ,
 • долна
 • ,
 • приспадане
 • ,
 • насмешвам

2. Draw from specific cases for more general cases

  synonym:
 • generalize
 • ,
 • generalise
 • ,
 • extrapolate
 • ,
 • infer

2. Черпи от конкретни случаи за по-общи случаи

  синоним:
 • обобщавам
 • ,
 • обобщавам
 • ,
 • екстраполат
 • ,
 • долна

3. Conclude by reasoning

 • In logic
  synonym:
 • deduce
 • ,
 • infer

3. Завършват чрез разсъждения

 • По логика
  синоним:
 • извод
 • ,
 • долна

4. Guess correctly

 • Solve by guessing
 • "He guessed the right number of beans in the jar and won the prize"
  synonym:
 • guess
 • ,
 • infer

4. Познайте правилно

 • Решаване чрез отгатване
 • "Той предположи правилния брой боб в буркана и спечели наградата"
  синоним:
 • Предполагам
 • ,
 • долна

5. Believe to be the case

 • "I understand you have no previous experience?"
  synonym:
 • understand
 • ,
 • infer

5. Вярвам, че е така

 • "- разбрах, че нямате предишен опит?"
  синоним:
 • разбирам
 • ,
 • долна