Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "individualism" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "индивидуализъм" на български език

EnglishBulgarian

Individualism

[Индивидуализъм]
/ɪndɪvɪduəlɪzəm/

noun

1. The quality of being individual

 • "So absorbed by the movement that she lost all sense of individuality"
  synonym:
 • individuality
 • ,
 • individualism
 • ,
 • individuation

1. Качеството да бъдеш индивидуален

 • "Толкова погълната от движението, че загуби всякакво чувство за индивидуалност"
  синоним:
 • индивидуалност
 • ,
 • индивидуализъм
 • ,
 • индивидуация

2. A belief in the importance of the individual and the virtue of self-reliance and personal independence

  synonym:
 • individualism

2. Вяра във важността на индивида и добродетелта на самоувереността и личната независимост

  синоним:
 • индивидуализъм

3. The doctrine that government should not interfere in commercial affairs

  synonym:
 • individualism
 • ,
 • laissez faire

3. Доктрината, че правителството не трябва да се намесва в търговските дела

  синоним:
 • индивидуализъм
 • ,
 • laissez faire