Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "incursion" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "нахлуване" в български език

EnglishBulgarian

Incursion

[Нахлуване]
/ɪnkərʒən/

noun

1. The act of entering some territory or domain (often in large numbers)

 • "The incursion of television into the american living room"
  synonym:
 • incursion

1. Актът на влизане в някаква територия или домейн (често в големи количества)

 • "Нахлуването на телевизията в американската всекидневна"
  синоним:
 • нахлуване

2. An attack that penetrates into enemy territory

  synonym:
 • penetration
 • ,
 • incursion

2. Атака, която прониква във вражеска територия

  синоним:
 • проникване
 • ,
 • нахлуване

3. The mistake of incurring liability or blame

  synonym:
 • incursion

3. Грешката да се носи отговорност или вина

  синоним:
 • нахлуване