Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "increasingly" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "все по-често" на български език

EnglishBulgarian

Increasingly

[Все по-често]
/ɪnkrisɪŋli/

adverb

1. Advancing in amount or intensity

 • "She became increasingly depressed"
  synonym:
 • increasingly
 • ,
 • progressively
 • ,
 • more and more

1. Напредване в количество или интензитет

 • "Тя ставаше все по-депресирана"
  синоним:
 • все повече
 • ,
 • прогресивно
 • ,
 • все повече и повече