Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "incite" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "подстрекавам" на български език

EnglishBulgarian

Incite

[Подстрекавам]
/ɪnsaɪt/

verb

1. Give an incentive for action

 • "This moved me to sacrifice my career"
  synonym:
 • motivate
 • ,
 • actuate
 • ,
 • propel
 • ,
 • move
 • ,
 • prompt
 • ,
 • incite

1. Дайте стимул за действие

 • "Това ме подтикна да жертвам кариерата си"
  синоним:
 • мотивирам
 • ,
 • задействайте
 • ,
 • задвижвам
 • ,
 • мърдай
 • ,
 • подкана
 • ,
 • подбуждам

2. Provoke or stir up

 • "Incite a riot"
 • "Set off great unrest among the people"
  synonym:
 • incite
 • ,
 • instigate
 • ,
 • set off
 • ,
 • stir up

2. Провокирайте или раздвижете

 • "Подстрекавайте бунт"
 • "Приключи големи вълнения сред народа"
  синоним:
 • подбуждам
 • ,
 • потеглям
 • ,
 • разбъркайте

3. Urge on

 • Cause to act
 • "The other children egged the boy on, but he did not want to throw the stone through the window"
  synonym:
 • prod
 • ,
 • incite
 • ,
 • egg on

3. Настоявам

 • Причина за действие
 • "Другите деца подпалиха момчето, но той не искаше да хвърли камъка през прозореца"
  синоним:
 • произв
 • ,
 • подбуждам
 • ,
 • яйце на