Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "incipient" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "принцип" на български език

EnglishBulgarian

Incipient

[Почващ]
/ɪnsɪpiənt/

adjective

1. Only partly in existence

 • Imperfectly formed
 • "Incipient civil disorder"
 • "An incipient tumor"
 • "A vague inchoate idea"
  synonym:
 • incipient
 • ,
 • inchoate

1. Само частично съществува

 • Несъвършено оформен
 • "Основно гражданско разстройство"
 • "Старателен тумор"
 • "Неясна идея за отстъпване"
  синоним:
 • начален
 • ,
 • inchoate