Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Incapable на български език

EnglishBulgarian

Incapable

/ɪnkepəbəl/

adjective

1. (followed by `of') lacking capacity or ability

 • "Incapable of carrying a tune"
 • "He is incapable of understanding the matter"
 • "Incapable of doing the work"
  synonym:
 • incapable

1. ( последвано от `от' ) липса на капацитет или способност

 • "Неспособен да носи мелодия"
 • "Той не е в състояние да разбере въпроса"
 • "Неспособен да върши работата"
  синоним:
 • неспособен

2. Not being susceptible to or admitting of something (usually followed by `of')

 • "Incapable of solution"
  synonym:
 • incapable(p)

2. Да не е податлив или да признае нещо ( обикновено последвано от `от' )

 • "Неспособен за разтвор"
  синоним:
 • неспособен ( p )

3. (followed by `of') not having the temperament or inclination for

 • "Simply incapable of lying"
  synonym:
 • incapable

3. ( последвано от `от' ), без темперамент или наклон за

 • "Просто неспособен да лъже"
  синоним:
 • неспособен

4. Not meeting requirements

 • "Unequal to the demands put upon him"
  synonym:
 • incapable
 • ,
 • incompetent
 • ,
 • unequal to(p)

4. Не отговаря на изискванията

 • "Неравностойно на исканията, отправени към него"
  синоним:
 • неспособен
 • ,
 • некомпетентен
 • ,
 • неравен до ( p )